הדור האבוד

4 באפריל 2018

'הדור האבוד', המגולל את סיפורה של מלחמת יום הכיפורים, נוגע בלב ליבה של רשת העצבים החשופה והפגיעה של ההוויה הישראלית-ציונית.

המחבר, המשמש כעד מספר שהשתתף במלחמה ההיא, מוסיף עדות על עדות, הן בגלל היותו אדם ששכל את אחיו במלחמת ההתשה- הקדימון למלחמת יום הכיפורים, והן בזכות עיסוקו כעיתונאי החוקר במשך שנים רבות את הנושאים הללו.

חלקו הראשון של הספר מתאר את הזמן שקדם למלחמה וחושף, שלב אחר שלב, את המחלה הנרקיסיסטית שלקו בה כולם- החל מהדרג המדיני ועד לאחרון אזרחי ישראל. אלו היו שבויים באופוריה ובאווירת הבועות המקפצות ששררה לאחר מלחמת ששת הימים.

חלק זה של הספר מוכיח שמלחמת יום הכיפורים לא צמחה יש מאין, אלא הייתה המשך ישיר של מלחמות ששת הימים וההתשה.

חלקו השני של הספר מתמקד ונוגע ישירות במלחמה עצמה ובמהלכיה הקשים.

הפרטי והכללי בספר זה שזורים זה בזה ובכך נעוץ סוד קסמו של הספר: מצד אחד, מובא תיאור נרחב ומדויק של מערכות היחסים בין ישראל לארצות הברית ובין ברית המועצות לארצות ערב, ומצד שני מתוארת נוכחותו של דוקטור מפלצות, דמות בדיונית שהומצאה על ידי המחבר לצורך תיאורה של יד הגורל האכזרית והחמקמקה שגזרה מי לחיים ומי למוות.

קטע יפה במיוחד, ספרותי ומצמית לב, מתאר את המוות ששרר בכל פינה במילים אלו:

"תראה איזה אדישים," אמר אחד החיילים ברכב. "ממשיכים לישון." הם היו מכוסים בשמיכות צבאיות, באותו הרגע שאמר את זה, הבנתי שאלה הרוגים שלנו, מהלילה כנראה שטרם פונו. אז גם הבחנתי בשיער שהתבדר מעט ברוח ורק מדגיש את הפנים המאובנות, חסרות החיים..הייתי מודע למצב של נתק רגשי".

חשיבותו הנוספת של הספר נעוצה בהבנת הרקע לצמיחתן של שתי תנועות חשובות, צמיחה שהתחוללה לאחר מלחמת ששת הימים, אך הגיעה למלאוּת רק לאחר מלחמת יום הכיפורים. בדיוק כפי שקורה בשבר גיאולוגי, על הקו בו ניתן למצוא מעיינות ושאר תופעות מעניינות, גם במקרה זה הצמיח קו השבר האנושי שתי תנועות המנוגדות זו לזו והדומות רק בלהט שאפיין אותן.

האחת, תנועת גוש אמונים והאחרת, תנועת שלום עכשיו. האחת דגלה ב'אף שעל' ולעומתה דגלה האחרת ב 'שטחים תמורת שלום'. אך שתי התנועות מייצגות את בני הדור האבוד ואת החיפוש אחר דרך חדשה בנוף הישראלי-פלמ"חניק ששרר עד אז.

הדור האבוד מספר על מלחמה אחת, אך גם על הסכנות האורבות לפתחה של חברה שבעה ומדושנת ועל הדרך להתמודד איתן ולהפיק מהן לקחים.

הדור האבוד – סיפורה של מלחמת יום הכיפורים מאת אמנון לורד, הוצאת ידיעות ספרים, 303 עמ'